Hver gang du booker via Evarto, modtager du et gavekort på op til 500 kr., som kan bruges hos 200+ danske brands.

-

-------
Dato
gæster

Tivoli Over Plænen

Spændende og unikt lokale med fascinerende udsigt

30-70 gæsterSpisende
Tivoli BTB Salg

Tivoli BTB Salg

Booking afdelingen

Ring 20 66 36 91 Og få hjælp til din booking

På toppen af Tivoli, med udsigt til Haven og scenen, ligger vores selskabslokale. Rammerne er perfekte til et lukket arrangement. Der er festlokale med bar i det tilstødende rum. Nyd den gode udsigt ud over plænen fra den store terrasse. Vi har sammensat lækre menuer, og er altid åbne for at tilpasse til jeres behov.

Vores lokale er smukt pyntet med gamle plakater og lysekroner, det tilstødende barlokale har udsigt til Ballongyngen og så er der den store terrasse hvor der er 180 graders udsigt ud over Plænen, Scenen, Glassalen og Koncertsalen. I vores udebar står tjenerne klar med kolde drikke og store smil!

I sommermånederne har I perfekt udsigt til de mange koncerter og de øvrige plæneaktiviteter, og i halloween- og julesæsonen har I udsigt ud over den smukke snedækkede landsby på plænen.

Så om I kommer til sommerfest eller julefrokost kan I mærke stemningen altid som aldrig før! Hos os serverer vi ærlig og dejlig mad som er tilpasset sæsonerne. Servicen er i øjenhøjde og vores fokus er på den gode stemning og autentisk hygge!

Bæredygtige tiltag

I 2022 blev Tivoli tildelt miljøcertificeringen Green Attraction som den første forlystelsespark i Danmark. Certificeringen betyder, at Tivoli skal opfylde en lang række kriterier om miljøvenlig drift. 

Arbejdet med bæredygtighed har været en helt central del af Havens drift i mange år. Fokus har været på identificering af indsatsområder, hvor der kan skabes konkrete resultater til gavn for miljøet. Det kortlægningsarbejde har ført til en plan for bl.a. net zero klimaneutralitet for scope 1 og 2 ved udgangen af 2025. Tivolis arbejde med den grønne dagsorden fortsætter, bl.a. med initiativer, der skal medvirke til at opnå CO2-reduktion i scope 3. Desuden har der i 2022 været øget fokus på genbrug af materialer til Tivolis flotte scenografier, begrænsning af vandforbrug, affald og madspild, ligesom vi i 2022 tog de første initiativer til at sikre flere, grønne alternativer på Havens mange spisesteder, også dét arbejde fortsætter i de kommende år.

7 forskellige

Prispakker

 • Selskabspakke

  fra 1.295 kr. pr. kuvert

  Minimum 25 gæster

 • Brunch

  fra 495 kr. pr. kuvert

  Minimum 30 gæster

 • Receptioner

  fra 425 kr. pr. kuvert

  Minimum 40 gæster

 • Frokostbuffet

  485 kr. pr. kuvert

  Minimum 25 gæster

 • Julefrokost

  fra 1.395 kr. pr. kuvert

  Minimum 30 gæster

 • Julehygge

  fra 395 kr. pr. kuvert

  Minimum 40 gæster

1 forskellige

Lokale

Faciliteter

 1. Egen drikke tilladt
 2. Egen mad tilladt
 3. Inklusiv mad & drikke
 4. Kan imødekomme allergier
 5. Vegetariske menuer
 6. Vin kan medbringes ved proppenge

Relevante steder i nærheden

Aktiviteter og seværdigheder
Tivoli
1 m
Rådhuspladsen
280 m
Transportmuligheder og parkering
Betalt p-plads: Apcoa, Axel Towers
120 m
Togstation: Hovedbanegården
210 m
Metrostation: Rådhuspladsen
280 m

Lokation

Vesterbrogade 3, 1620 København, Danmark

Vilkår og betingelser for Tivoli Over Plænen

Betingelser for arrangementer og selskaber

Reservation

§ 1. Reservation af Tivolis udlejningslokaler foretages ved henvendelse til Tivoli Salgsafdeling, business@tivoli.dk Tivoli fremsender efterfølgende et tilbud på det ønskede arrangement, med angivelse af perioden, hvori tilbuddet er gældende.

§ 2. Reservationer kan frit annulleres inden skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt.

§ 3. I tilfælde af, at flere lejere ønsker samme lokale i samme periode, og arrangementet ikke er skriftligt bekræftet, forbeholder Tivoli sig ret til at tilbyde lokalet til anden side, efter tilbudsperiodens udløb.

Ordrebekræftelse

§ 4. Tivoli fremsender en skriftlig ordrebekræftelse og en depositumfaktura på arrangementet. Ordrebekræftelsen skal indeholde nøjagtige oplysninger vedr. dato og tidsramme for arrangementet, antal forventede deltagere, aftalt menu - herunder om vinmenu, hvorvidt vin ad libitum og fri bar er omfattet, øvrige ydelser samt den samlede pris.

Såfremt dette ikke er tilfældet, bedes der straks rettet henvendelse til kontaktpersonen i Tivoli Salgsafdeling. Ordrebekræftelsen udgør sammen med nærværende betingelser parternes samlede aftale, og kan kun fraviges efter skriftlig aftale mellem parterne.

§ 5. Efter modtagelse af ordrebekræftelsen på arrangementet, skal der indenfor 14 dage indbetales et depositum svarende til 25 % (gældende for danske virksomheder) eller 50 % (gældende for EU-baserede virksomheder) af arrangementsprisen, når depositum udgør minimum kr. 10.000.

Depositum trækkes fra den endelige afregning, men refunderes som udgangspunkt ikke ved eventuel afbestilling, dog med visse undtagelser, se § 18.

§ 6. Endelig afregning af øvrige omkostninger (forplejning, teknisk udstyr etc.) forfalder umiddelbart efter arrangementet. Dette er forudsat at der er indgået kreditaftale med Tivoli A/S. Hvis kreditaftale ikke er indgået betales 25 % i depositum ved bekræftelse, og 14 dage før arrangementet finder sted opkræves de resterende 75 % af det estimerede totalbeløb. I tilfælde af for sen indbetaling kræves 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned samt evt. rykkergebyr/er af 100 kr. pr. stk.

§ 7. Lejer er forpligtiget til at betale det aftalte depositum, selvom arrangementet ikke gennemføres, medmindre Tivoli måtte bære skylden for dette forhold.

§ 8. Tivoli forbeholder sig ret til at fremsende en ny ordrebekræftelse, hvis der er væsentlige ændringer til arrangementet, som kan påvirke enten den bekræftede salgspris eller udnyttelsen af lokalets kapacitet.

Kapacitet og deltagerantal

§ 9. Ved ethvert arrangement i Tivolis udlejningslokaler, skal opgørelsen af den maksimale kapacitet respekteres. Kun i særlige tilfælde, og med skriftlig godkendelse af sikkerhedsmyndighederne i Tivoli, kan kapacitetsgrænsen for lokalet fraviges.

§ 10. Lejer skal give Tivoli oplysninger om det forventede antal deltagere i selskabet/ arrangementet, inden ordrebekræftelse kan fremsendes.

§ 11. Endeligt deltagerantal skal være Tivoli i hænde senest 14 dage før arrangementsdato.

§ 12. Tivoli forbeholder sig ret til, af hensyn til sikkerhed, afvikling af arrangementet eller i forhold til ønsket om benyttelse af lokalets kapacitet til podier/scener, underholdning eller udstyr, at sætte begrænsninger i deltagerantallet i forhold til lokalernes maksimale kapacitet.

Sikkerhed og erstatning

§ 13. Hvis der ønskes særskilt sikkerhed ifm. arrangementer, kan dette rekvireres hos Tivolis sikkerhedsafdeling, ved at kontakte den tildelte eventkoordinator.

Ønsker Lejeren at entrere med et eksternt sikkerheds- eller vagtselskab, skal det pågældende selskab godkendes af Tivolis sikkerhedsafdeling. Eksterne firmaer har ingen beføjelser ift. Havens gæster, medarbejdere eller generelle drift.

§ 14. Egne materialer, eks. bannere, plakater mv. skal af sikkerhedsmæssige årsager være brandgodkendt. Tivoli skal godkende brugen og opsætningen af materialet.

§ 15. Tivoli Beredskab er bemyndiget til at foretage interne brandsyn ifm. med arrangementer. Alle påbud, krav m.m. fra Tivoli Beredskab skal øjeblikkeligt efterkommes.

§ 16. Lejeren skal erstatte Tivoli enhver beskadigelse af det lejede, inden for lejemålsperioden, med undtagelse af beskadigelse, der opstår ved normalt brug og slitage, samt ved brand og force majeure.

Tivoli er berettiget til straks at foretage udbedring af forvoldte skader, og Lejeren forpligter sig til at refundere Tivoli ethvert udlæg hertil efter regning, der vil være at betale ved påkrav. Ved grove tilfælde af brud på brand‐ eller personsikkerhed, er Tivoli Beredskab bemyndiget til at indstille arrangementet.

§ 17. Tivolis sikkerhedschef har som øverste sikkerhedsmyndighed bemyndigelse til at vurdere sikkerheden ifm. gennemførelse af arrangementet, og stille krav om øget sikkerhed, hvor det skønnes nødvendigt

Afbestilling

§ 18. Afbestilling skal ske skriftligt på arrangement@tivoli.dk.

Afbestilling indtil 4 uger før arrangementet:

Afbestilling skal være Tivoli i hænde senest 4 uger inden dato for afvikling af det bestilte arrangement.

Eventuelt depositum refunderes ikke, dog gør følgende sig gældende: Depositum for arrangementer over DKK 125.000 inkl. moms kan refunderes ved afbestilling senest 10 måneder inden arrangementsdato. Depositum for arrangementer fra DKK 50.000 til 125.000 inkl. moms kan refunderes ved afbestilling senest 6 måneder inden arrangementsdato.

Afbestilling eller reduktion i perioden 4 uger før og frem til 10 arbejdsdage før arrangementet:

Reduktion af 0 ‐ 10 % af det senest bekræftede deltagerantal, kan ske uden omkostninger. Ved reduktion af 11 ‐ 100 % af det senest bekræftede deltagerantal, opkræves en godtgørelse på 50 % af det reducerede antal kuverter. Opskrives antallet af gæster inden afvikling af arrangementet, vil dette antal betragtes som nyt minimumsantal.

Afbestilling eller reduktion i perioden 10 arbejdsdage før og frem til arrangementet:

Ved reduktion af 0 ‐ 100 % af det senest bekræftede antal deltagere, opkræves en godtgørelse på 100 % af den reducerede kuvertpris.

§ 19. Afbestilling eller reduktion af kuverter er alene gyldigt ved Tivolis efterfølgende skriftlige bekræftelse. Antal kuverter beregnes ud fra det bekræftede minimum antal deltagere, der altid forstås som det af Tivoli senest bekræftede antal. Opskrives antallet af deltagere inden afvikling af arrangementet, vil dette antal betragtes som nyt minimumsantal. Tivoli kan kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særlige aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

§ 20. Ved manglende fremmøde (no show) til arrangementet betales fuld pris for hele arrangementet.

Reklamation

§ 21. Såfremt Lejeren ønsker at reklamere over arrangementet, skal det meddeles Tivoli på arrangementsdagen og skriftligt snarest muligt efter, at arrangementet har fundet sted

Force majeure

§ 22. Ved uforudsete og ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure), som umuliggør opfyldelse af denne aftale, herunder offentlige forbud eller restriktioner, kan afbestilling ske vederlagsfrit. I tilfælde af force majeure, bærer hver part egne omkostninger og misligholdelsesbeføjelser eller øvrige erstatningskrav kan ikke påberåbes.

Forsinkelser eller aflysninger af fly/tog/andre transportmidler, sygdom, Covid-19 o.l. betragtes ikke som force majeure.

Betalingsbetingelser

§ 23. Tivolis generelle betalingsbetingelser ved betaling af faktura er 14 dage.

§ 24. Kreditaftaler kan aftales og bevilges ved forudgående skriftligt at give meddelelse til Tivoli A/S, Bogholderiet, Vesterbrogade 3, 1630 København V, eller på e‐mail til: business@tivoli.dk.

§ 25. Kreditaftaler ift. Tivolis betalingsbetingelser skal godkendes af Tivoli.

§ 26. Selskabsformer såsom ApS, I/S, IVS, enkeltmandsvirksomheder, samt virksomheder uden for EU, kan som udgangspunkt ikke opnå kreditaftale med Tivoli A/S

§ 27 Ved indgåelse af lejeaftale vedr. Glassalen eller Koncertsalen i Tivoli, udfærdiges en individuel lejekontrakt mellem Lejer og Tivoli, hvoraf vilkår for lejemålet, overtagelse og aflevering, periode, anvendelse, lejeafgift og betalingsvilkår mv. fremgår. Der henvises til betingelserne heri.

Ingen binding eller betaling

Jeg hjælper dig gerne med at finde det helt rigtige sted

Peter Brinch JohansenCustomer success manager

Start din søgning og opdag mere end 950 steder fordelt over hele Danmark